म माया गर्छु तिमिलाई

बैकुण्ठ दाहाल
म माया गर्छु तिमिलाई
तर देखाउन सक्दिन
मायाको हिसाब म
जोखेर देखाउन सक्दिन
अमुल्य हुन्छ माय
म मोल तोक्न सक्दिन
बजारमा किन्न पाईन्न माया
र त म भाउ सोध्न सक्दिन
म गर्छु माया तिमिलाई
अरुलाई म सोच्न सक्दिन ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *