हिड्छ छिमेकीको पछि पछि !

बैकुण्ठ दाहाल

न खान छ सामल
न पिउन छ पानि
सुतेरै बित्नेभो
बित्थामा जवानि ।

न छ उपचार
न गर्छ बिचार
गर्छ देखा सिकि
हिड्छ छिमेकिको पछि पछि।

# २०७७/२/११.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *